cesaret
Büyüt
Sandro Botticelli'nin bir tablosu;Fortitudo,(Metanet) 

Sözlükte "cesaret" ne demek?

1. Güç ya da tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği.
2. Çekinmezlik, atılganlıkcesaret

Cümle içinde kullanımı

Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar.
- N. Cumalı

Cesaret kelimesinin ingilizcesi

n. courage, heart, daring, boldness, bravery, fearlessness, audacity, chivalry, doughtiness, Enterprise, fortitude, gallantry, grit, gumption, hardihood, hardiness, nerve, pecker, pluck, prowess, sand, spirit, spunk, stoutness, ticker, valiantness
interj. bear up
Köken: Arapça